โลโก้เว็บไซต์ งานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 (CRCI 2021) | สถาบันวิจัยและพัฒนา

งานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 (CRCI 2021)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 พฤษภาคม 2564 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 568 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 12 พฤษภาคม 2564 - 14 พฤษภาคม 2564

สถานที่ : มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา

คลิกลิงค์รับชมการถ่ายทอดสด https://www.facebook.com/rdirmutlcm/live  

เว็บไซต์งานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 (CRCI 2021) https://crci.rmutl.ac.th/ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา