โลโก้เว็บไซต์ พิธีทำบุญอาคารสำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | สถาบันวิจัยและพัฒนา

พิธีทำบุญอาคารสำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 เมษายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 420 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 12 เมษายน 2565 - 12 เมษายน 2565

สถานที่ : อาคาร C2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา

กำหนดการพิธีทำบุญอาคารสำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

8.30 - 9.00 น. พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าที่ศาลพระภูมิ ประจำตึก
        - ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พร้อมกัน
9.30 - 11.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 5 รูป
        - ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
        จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และสมาทานเบญจศีล
        - พระสงฆ์ 5 รูป ให้ศีล และเจริญพระพุทธมนต์

11.00-12.00 น. พิธีดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน ตลอดจนคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
        - ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พร้อมกัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา