โลโก้เว็บไซต์ เดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 11  | สถาบันวิจัยและพัฒนา

เดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 11

อังคาร 6 ธันวาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์


ระยะเวลา : 28 มกราคม 2560 - 28 มกราคม 2560

สถานที่ : สนามฟุตบอล มทร.ล้านนา - สวนสัตว์เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่11 ขึ้น ในวันที่ 28 มกราคม 2560 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา โทร.053-921444 ต่อ 1230