โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST2019 ครั้งที่4  | สถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST2019 ครั้งที่4

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 มกราคม 2562 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 3341 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST 2019 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 The 4th National Conference on Informatics, Agriculture Management, Business Administration, Engineering, Sciences, and Technology, and Social Sciences and Humanities (The 4th IAMBEST 2019) โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมทินิดี, จังหวัดระนอง Deadline submission: 15 มีนาคม 2562 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.pcc.kmitl.ac.th/iambest/index.html

 

>> รายละเอียดเพิ่มเติม 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา