โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และเลือกสรรพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2561  | สถาบันวิจัยและพัฒนา

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และเลือกสรรพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 ตุลาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 26166 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์  และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ รวมถึงการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ประเภททั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1/2561 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์  http://entrance.rmutl.ac.th/Dep/ ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2561 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-921444 ต่อ 1234 (ในวันและเวลาราชการ)

- ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)

- ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)

- ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon