โลโก้เว็บไซต์ Workshop เทคนิคการชิมกาแฟแบบมืออาชีพ | สถาบันวิจัยและพัฒนา

Workshop เทคนิคการชิมกาแฟแบบมืออาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 เมษายน 2561 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 3242 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา