โลโก้เว็บไซต์ การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 ธันวาคม 2560 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 2162 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะศิลปศาสตร์ มกาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Faculty of Defence Studies and Management, National Defence University of Malaysia, Malaysia และ International Islamic University College Selangor (KULS) and IPN Education Group ได้จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 หัวข้อ "Understanding Regional and Global Integration on Humanities and Social Sciences" เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการ การเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ichiss.upnm.edu.my/index.php วันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2561 ณ The Royale Chulan Kuala Lumpur, Malaysia

 

รายละเอียด >>


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา