โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานวิจัย | สถาบันวิจัยและพัฒนา

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 ตุลาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1767 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        20 ตุลาคม 2560 คณาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมติดตามผลการวิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือ ที่ได้รับงบประมาณการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ ห้องประชุมกองการศึกษา มหาวิทยาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 
        สำหรับการประชุมดังกล่าวเป็นการติดตามผลและรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย จัดโดยสำนักงานบริหารโครงการผลการวิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีหัวหน้างานวิจัยและคณะนักวิจัยเข้าร่วม
        ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา