โลโก้เว็บไซต์ สวพ. มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีเปิดการเสวนาและเยี่ยมชมบูธนิทรรศการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการเสวนาเพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์  | สถาบันวิจัยและพัฒนา

สวพ. มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีเปิดการเสวนาและเยี่ยมชมบูธนิทรรศการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการเสวนาเพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2567 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 227 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีเปิดการเสวนาและเยี่ยมชมบูธนิทรรศการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการเสวนาเพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ณ บ้านเรียนรู้ย้อมห้อมและย้อมสีธรรมชาติ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

 

 

ข้อมูล/ภาพ #ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา #สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon