โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์และเชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรม WORKSHOP  | สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรม WORKSHOP

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 เมษายน 2567 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 612 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
______

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม WORKSHOP "การเตรียมคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา" 

วิทยากร : จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา DIP

ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2567 

ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

>>ลงทะเบียนได้ที่  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6bJjauPgasbtl78heHs6fZcCkY9aKBUaRYJ489HEqK9F0JA/viewform

*******(ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 5 พฤษภาคม 2567)

______

การดำเนินงานภายใต้ 
"โครงการปฏิรูประบบและกลไกการนำผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม" 
กิจกรรมที่ 5 ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา