โลโก้เว็บไซต์ สรุปจำนวนข้อเสนอโครงการ NBT ผ่านระบบ Online Submission | สถาบันวิจัยและพัฒนา

สรุปจำนวนข้อเสนอโครงการ NBT ผ่านระบบ Online Submission

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 เมษายน 2567 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 293 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สรุปจำนวนการส่งข้อเสนอโครงการ NBT 

ปิดรับเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567 ทั้งหมด 38 โครงการ แบ่งออกเป็น

มิติพื้นที่ 

 • เชียงใหม่ - 10 โครงการ
 • เชียงราย - 7 โครงการ
 • ลำปาง - 6 โครงการ
 • ตาก - 2 โครงการ
 • น่าน - 3 โครงการ 
 • พิษณุโลก - 4 โครงการ
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ - 2 โครงการ

มิติคณะ

 • คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - 18 โครงการ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - 6 โครงการ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ - 9 โครงการ
 • คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - 2 โครงการ
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ - 2 โครงการ
 • กองบริหารทรัพยากร - 1 โครงการ


กำหนดการ Pitching 

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2567
(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา