โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 20 เมษายน 2567 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 304 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน และคณะกรรมการจากหน่วยงานในภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ซึ่งได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและทบทวนข้อมูลการยื่นขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) “มะแขว่นเชียงใหม่” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

ข้อมูล/ภาพ  #ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอขัยรัตน์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา #สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา