โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จัดโครงการ “สืบสานความรู้ ประเพณีสงกรานต์ล้านนา” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

มทร.ล้านนา สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จัดโครงการ “สืบสานความรู้ ประเพณีสงกรานต์ล้านนา” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 20 เมษายน 2567 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 359 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมโครงการสืบสานความรู้ ประเพณีสงกรานต์ล้านนา” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ช่วงเช้าอธิการบดีเป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำมหาวิทยาลัย พระพุทธศรีศากยะมุณี ครูบาเจ้าศรีวิชัย พระภูมิเทพนครราช นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี จากนั้นเป็นกิจกรรมการแข่งขันตัดไส้หมู ตุงเทวดาและตุงแพ การแข่งขันอาหารแห่งเกียรติยศ:ลาบ และการแข่งขันส้มตำลีลา ส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีรดน้ำ ดำหัวอาจารย์อาวุโส นายกสภามหาวิทยาลัยฯ และอธิการบดีฯ  โดยอาจารย์ชัยยง เอื้อวิริยานุกูล อดีตอธิการบดีเป็นตัวแทนอาจารย์อาวุโสกล่าวแสดงมุทิตาจิตและกล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ของไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นตัวแทนผู้บริหาร กล่าวอวยพรแก่บุคลากร โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม

 

ข้อมูล/ภาพ  # มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา #ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา #สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา