โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวง เชียงใหม่ และร่วมเดินขบวนประจำปี พ.ศ. 2567 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวง เชียงใหม่ และร่วมเดินขบวนประจำปี พ.ศ. 2567

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 20 เมษายน 2567 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 301 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2567 เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดริ้วขบวนแห่เครื่องสักการะประกอบด้วยโตกน้ำขมิ้นส้มป่อย พานดอกไม้ เข้าร่วมในพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2567 เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ซึ่งได้ตั้งริ้วขบวนบริเวณด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเคลื่อนเข้าสู่พิธี ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง โดยมีนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายเครื่องสักการะ ถวายพวงมาลัยน้ำสระเกล้าดำหัว บนสายสิญจน์ที่โยงมาจากกู่เจ้าหลวงและพระราชชายาเจ้าดารารัศมี จากนั้นเจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา นักศึกษาถวายสักการะรดน้ำตามลำดับ

 

 

ข้อมูล/ภพ  #ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา #สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา #มูลนิธิวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ พิพิธ๓ณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา