โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมสอบขอใบรับรองงานวิจัยในมนุษย์ | สถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมสอบขอใบรับรองงานวิจัยในมนุษย์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 พฤษภาคม 2566 โดย รัตนา ไชยคต จำนวนผู้เข้าชม 489 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา