โลโก้เว็บไซต์ การประชุมทำความเข้าใจ การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ และสิทธิประโยชน์ของนักวิจัย ในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา | สถาบันวิจัยและพัฒนา

การประชุมทำความเข้าใจ การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ และสิทธิประโยชน์ของนักวิจัย ในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มิถุนายน 2565 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 3208 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การประชุมทำความเข้าใจ การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ในเชิงพาณิชย์ และสิทธิประโยชน์ของนักวิจัย ในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams

โดย

ดร.ตะวัน วาทิกจ สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวอารีวัณย์ อรุณสิทธิ์ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

-----

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม  https://webs.rmutl.ac.th/.../06/20220608101534_14895.pdf


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อีเมล rdi@edu.rmutl.ac.th ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา