โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “หลักสูตรเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ” ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting | สถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “หลักสูตรเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ” ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 มีนาคม 2565 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 9327 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

UPDATE

ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อ ดาวน์โหลดใบประกาศนีบัตรเข้าร่วมโครงการ 


ลิงค์ดาวน์โหลด - เอกสารประกอบอบรม 


 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมจัด โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “หลักสูตรเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ” ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting จากวิทยากรรับเชิญพิเศษ เพื่อเป็นการพัฒนานักวิจัย นักวิชาการ มทร.ล้านนา ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เทคนิค และวิธีการต่างๆ ในการเขียนบทความ และสามารถเขียนบทความลงวารสารวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปเผยแพร่ในวารสารหรือเอกสารวิชาการระดับชาติ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ ผ่านการสแกน QR Code หรือคลิกลิงค์ลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyc1qYdZyHXwUes-iTy6u6YgaSsmVU-AYvmngEM7iiBkQXtQ/viewform ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะได้รับใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ ตามเงื่อนไข **

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ นส.ณิชกมล โพธิ์แก้ว โทร.08 7079 0797 อีเมล nichkamol@rmutl.ac.th

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon