โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุม | สถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 มกราคม 2564 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1615 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปส่งบทความวิจัย บทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dpu.ac.th/ces/conferenceofed-apheit.html หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 087 9264591 https://www.dpu.ac.th/ces/conferenceofed-apheit.html


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา