โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8   | สถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 ตุลาคม 2563 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 2487 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      ด้วย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “Business transition to the new normal” ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 – 17.30 น. ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ สามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียนส่งบทความผ่านเว็บไซต์ http://www.ba.mju.ac.th/conference_bamju ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน  2563

>>สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

นายนรินทร์  ปิ่นแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 0-99380-3838

- นางจิราพร  ชัยเขตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-82897-5753

E-mail : bamju.research@gmail.com

 

>>รายละเอียดเพิ่มเติม

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา