โลโก้เว็บไซต์ RMUTL Smart DNS (เว็บไซต์ไร้ขยะ) | สถาบันวิจัยและพัฒนา

RMUTL Smart DNS (เว็บไซต์ไร้ขยะ)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 พฤศจิกายน 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 4445 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

RMUTL Smart DNS (เว็บไซต์ไร้ขยะ)

   มทร.ล้านนา ได้ปรับปรุงการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตให้กับผู้ใช้บริการภายใน มทร.ล้านนา โดยมีระบบการกรองโฆษณา ป๊อปอัพ หรือเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายออกจากระบบ จึงทำให้ผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย โดยที่ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องปรับแต่งค่าคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด
  ซึ่งบ่อยครั้งที่ผู้ใช้บริการสารสนเทศ ได้เชื่อมต่อบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ  ซึ่งบางครั้งผู้ใช้บริการไม่อาจรู้ว่าเว็บไซต์ที่กำลังเข้าใช้บริการอยู่นั้น เป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้ หรือเว็บไซต์ที่คอยดักจับข้อมูลส่วนบุคคล หรือแม้กระทั่งการแอบฝังโค๊ดอันตราย หากผู้ใช้บริการสารสนเทศไม่ทันระวังหรือเผลอ กดยอมรับเงื่อนไขโดยไม่ได้ตั้งใจ อาจก่อให้เกิดการติดไวรัสกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้
   ด้วยความตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ และส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย สำนักวิทยบริการฯ จึงได้นำระบบ Smart DNS มาปรับใช้กับระบบอินเทอร์เน็ตของ มทร.ล้านนา ซึ่งส่งผลให้ ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั่วโลก ได้ปลอดภัยมากขึ้น ถึงแม้จะไม่สามารถป้องกันได้ 100% แต่ก็สามารถลดปัญหาโฆษณา ป๊อปอัพ และปิดกั้นเว็บไซต์อันตราย โดยที่ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องตั้งค่าใดๆ เพิ่มเติม มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

                                                                                                                        จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                                                                                                                       สวส.มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon