โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ล้านนาคดี สู่บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป  | สถาบันวิจัยและพัฒนา

มทร.ล้านนา จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ล้านนาคดี สู่บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 กันยายน 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 6793 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 17 กันยายน 2562 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านล้านนาคดี ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารเรียนรวม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีและธรรมเนียมของชาวล้านนา ให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาตลอดจนเครือข่ายด้านวัฒนธรรมทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ อันจะก่อให้เกิดการสืบสานต่อยอดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยกิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง "ยันต์ล้านนา กับความสัมพันธ์เชิงตัวเลข" โดยพระศุภชัย ชยสุโภ การบรรยายเรื่อง "นุ่งหย้องแบบเบ้า หมู่เฮาคนเมือง" โดยคุณอัชลี ศรีป่าซาง การบรรยายเรื่อง "พระวิษณุกรรม ศรัทธาและความเชื่อ"โดยคุณเทวินทร์ ถาธรรม และการบรรยายเรื่อง "Tai Tham Font Uniccode จากใบลานพับสาสู่สมาร์ทโฟน" โดยคุณรังสิวุฒิ ไชยศิลป์ ซึ่งพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดงานและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร โดยมี ผศ.ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ  สำหรับผู้ที่สนใจในหัวข้อการบรรยายดังกล่าวสามารถติดตามได้ที่ https://culture.rmutl.ac.th หรือชมวีดีโอย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/ARITRMUTL.Official/ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon