โลโก้เว็บไซต์ ประชุมวิจัย 28ตค62 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประชุมวิจัย 28ตค62

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 ตุลาคม 2562 โดย ผู้ดูแลระบบมทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับ ทีมงาน สวพ.มทร.ล้านนา ในโอกาสประชุมชี้แจงโครงการวิจัย 64
          28 ตุลาคม 2562  ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัยและเจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา