โลโก้เว็บไซต์ การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุม CRCI2018 10-10-2561 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุม CRCI2018 10-10-2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 ตุลาคม 2561 โดย ผู้ดูแลระบบ



การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ : CRCI 2018
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์-CRCI2018 เมื่อวันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561 ...




ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา