โลโก้เว็บไซต์ งานเกษียณอายุราชการ 2561  | สถาบันวิจัยและพัฒนา

งานเกษียณอายุราชการ 2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 กันยายน 2561 โดย ผู้ดูแลระบบมทร.ล้านนา จัดพิธีมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ เรียงร้อยสายสัมพันธ์ เชิดชูผู้เกษียณอายุราชการ
                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561  โดยได้รับเกีย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา