โลโก้เว็บไซต์ การประชุมเตรียมงานครบรอบ80ปีมทร.ล้านนาพื้นที่ตากและCRCI2018 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

การประชุมเตรียมงานครบรอบ80ปีมทร.ล้านนาพื้นที่ตากและCRCI2018

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 มิถุนายน 2561 โดย ผู้ดูแลระบบการประชุมเตรียมงานครบรอบ 80 ปี มทร.ล้านนา พื้นที่ตาก และงานประชุมวิชาการ CRCI 2018
การประชุมเตรียมงานครบรอบ 80 ปี มทร.ล้านนา พื้นที่ตาก และงานประชุมวิชาการ CRCI 2018 ร่วมกับโดยมีรักษาการอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานการประชุม
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา