โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดล้านนาเกมส์ | สถาบันวิจัยและพัฒนา

พิธีเปิดล้านนาเกมส์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โดย ผู้ดูแลระบบเปิดฉากมหกรรมกีฬาปัญญาชน ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์”
                เปิดฉากอย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์”  ที่สนามกีฬาสมโ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา