โลโก้เว็บไซต์ ประชุมหยุ่นศิลากับสภอ.ดอยสะเก็ด | สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประชุมหยุ่นศิลากับสภอ.ดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 มิถุนายน 2560 โดย ผู้ดูแลระบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมมือกับผู้ประกอบการและส่วนราชการในการจัดระเบียบการเดินรถบนถนนทางหลวงชนบท 4039
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้ช่วยผู้อำนวยการรับผิดชอบด้านงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดการประชุมร่วมกับตัวแทนจาก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา