โลโก้เว็บไซต์ 31-10-62 อธิการบดีแสดงความยินดีผู้ว่าฯ เชียงใหม่  | สถาบันวิจัยและพัฒนา

31-10-62 อธิการบดีแสดงความยินดีผู้ว่าฯ เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 ตุลาคม 2562 โดย ผู้ดูแลระบบมทร.ล้านนา ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  มทร.ล้านนา เข้าพบนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้ว่า...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา